Utbildning

Senior Nets Karlstad utbildningsprogram hösten 2022

… klicka på nedanstående fil>>>

kursblad-hösten 22

Klicka på denna länk: Affisch A4 digihjälpen

Med start den 15 september, klockan 12.40–13.40, är seniorer välkomna till biblioteket i Molkom för att få hjälp med sina digitala frågor och utmaningar. På träffarna kommer elever från Nyeds skolan och representant från SeniorNet vara på plats.

Satsningen är ett samarbete mellan Karlstads kommun och SeniorNet i syfte att höja seniorers digitala kunskap

_________________________________________________________